Dialoogfacilitatie

Soliya

Internationaal dialoogprogramma

Tijdens de wekelijkse gesprekken zie ik de verwondering en de groei die ik ooit zelf als student meemaakte in het dialoogprogramma. Contacten worden vriendschappen en men wil juist leren van die ander om deze nieuwe indrukken ook weer verder te kunnen delen met anderen. We hebben al zoveel aannames over onze medemens, daarom zou onbegrip moeten worden afgebroken. Dan pas kan men elkaar echt herkennen als medemens.

Dialoog brengt begrip voor de ander

Soliya – internationaal dialoog programma

Zes jaar lang heb ik als universitair docent (UvA) en dialoog facilitator het dialoogprogramma van Soliya op de UvA geleid. Ik gaf daar elk jaar,  2 semesters lang, les  aan studenten over de continue veranderende situatie in het Midden-Oosten, de basis van dialoogprogramma’s en conflicthantering, de verschillen tussen religies en wanneer men spreekt over fundamentalisme, over framing, geweldloos verzet en buitenlandse politiek. Door de dialoog met studenten uit de VS en het Midden-Oosten, was een prominent thema de conflicten in het Midden-Oosten en de relatie tussen het ‘Westen’ en de Moslimwereld.

Het bijzondere van Soliya is dat deze kennisopbouw gedeeld wordt. De studenten bespreken in internationale online groepen deze zelfde onderwerpen en linking dit aan persoonlijke verhalen. Hoe zij met deze thema’s in aanraking komen. En studenten uit andere delen van de wereld vertellen over deze onderwerpen vanuit hun beleving en ervaring.  Altijd zeer bijzonder want dingen worden anders beleefd en ook aangeleerd.

Ik was en ben me daar als docent erg van bewust; wat ik in Nederland mijn studenten laat lezen is ook een afspiegeling van mijn ‘westerse’ kennis en aannames. Maar daarom is het Soliya programma zo uniek: iedere student krijgt op zijn/haar eigen universiteit andere lesstof en deze wordt meegenomen in de online discussies wereldwijd. Een verrassende combinatie van inzichten, ervaringen en het leren vertrouwen van die ander en een andere cultuur.

"Ik herinner me nog dat een medestudent uit Koeweit mij vertelde over hoe hij de inval van Irak in Koeweit had meegemaakt en waarom hij zo’n haat voelde voor Saddam Hoesein. Of het verhaal van Farah uit Libanon die vaak bang is voor aanslagen die in haar stad Beiroet worden gepleegd. En hoe het zit met de verschillende geloofsgroepen (Moslims en Christenen) in Cairo. Deze persoonlijke verhalen worden tegen het licht gehouden van de klassikale discussies en literatuur die iedereen vanuit zijn/haar eigen universiteit voorgeschoteld krijgt. Opeens krijgt wat je in de krant leest een heel andere dimensie."

Wat is Soliya

globe-in-hands.pngOm jonge generaties op een constructieve en met positieve manier met verschillen tussen mensen om te leren gaan, organiseert Soliya een internationaal connect programma. Hierin worden interactieve technologie en het faciliteren van dialoog gecombineerd, om de nieuwe leaders van de toekomst cross-culturele uitwisseling en leerervaringen te bieden. Bewezen is dat dit leidt tot meer empatie en andere inzichten over de ander.

Soliya staat voor:

  • enorme praktijkervaring in het faciliteren van online dialoog;
  • het toepassen van innovatieve nieuwe media technologie;
  • het toewerken naar een ‘shift’ in hoe mensen verschillen binnen en tussen samenlevingen oplossen: van een confronterende en dwingende manier van verandering naar een cooperatieve oplossing vol compassie.

De wereld is meer en meer afhankelijk van elkaar en de uitdagingen van de 21ste eeuw vragen om multilaterale oplossingen. Het is daarom belangrijk dat de nieuwe generatie vaardigheden en attitudes leert die nodig zijn om gezamenlijk deze uitdagingen aan te kunnen gaan. Bij het Soliya connect programma krijgen jongvolwassenen wereldwijd de kans om in kleine groepen virtueel gedachten uit te wisselen over verschillende onderwerpen. Interculturele communicatie en en het kunnen converseren over diversiteit in hoe met het leven ziet en wil leven wordt daardoor een deel van hun educatie.

Doelen:

  • Een beter begrip voor de perspectieven van anderen (waar dan ook ter wereld) over maatschappelijk thema’s;
  • Het ontwikkelen van vaardigheden die van belang zijn in de 21st eeuw, zoals kritisch denken, cross-culturele communicatie en media-skills.

Soliya means Sunlight. A name that matches our goal to enlighten. A name that is as a bridge between cultures. A name that was at once old and new. A name created by the founders of Soliya, marrying an ancient Latin word for “sun” and Arabic word for “light.”

Tijdens de dialoog die tijdens het Soliya programma ontstaat zie ik de verwondering en de groei die ik ooit zelf als student meemaakte in het dialoogprogramma. Contacten worden vriendschappen en men wil juist leren van die ander om deze verhalen ook weer verder te delen met anderen. We hebben al zoveel aannames over de ander, daarom zou onbegrip moeten worden afgebroken. Zo kan men elkaar dan herkennen als mens.

Al sinds 2007 ben ik betrokken bij dit programma, eerst als student, toen als assistent-professor, en uiteindelijk ben ik vanaf 2009 tot 2015 zelf de lessen gaan geven. Dit zegt wel iets over hoezeer ik in deze internationale methode geloof.