Skip to main content
 

Portfolio

voorbeelden van mijn werk

In deze portfolio zijn projecten waar Mediacio aan werkt of heeft gewerkt kort omschreven. Bovenaan elk project wordt, via het icoontje, duidelijk onder welk aanbod het project valt.

Onderaan deze pagina is te lezen op welke methoden en technieken de diensten van Mediacio zijn gestoeld. De logo’s linken naar de instituten en methoden die belangrijk zijn binnen het werk van Mediacio.  

Lees de referenties over MediacioLees over de methoden van Mediacio

Huidige projecten

Filter

‘Leef Voluit, Take the Lead’ 3 maanden traject

‘Leef Voluit, Take the Lead’ 3 maanden traject

Voor diepgaande verandering en transformatie in jezelf is een grote portie lef nodig ! Lef om bij jezelf naar binnen te gaan, vastgeroeste patronen aan te pakken en tevens compassie te voelen voor datgene wat je over jezelf hebt ontdekt. Ben jij bereid om echt nieuwe stappen te gaan zetten? Doe dan mee met het 3 maanden programma 'Leef Voluit, Take the Lead'.
One Day Retreat ‘Leef Voluit, Take the Lead’

One Day Retreat ‘Leef Voluit, Take the Lead’

Kom ook op 27 november naar de One Day Retreat en (her)ontdek waar jouw kracht ligt en hoe je meer balans kunt creeren in je leven. Welke uitdagingen kom je tegen in je leven? Wat betekent tevredenheid voor jou? Wat zou je anders willen doen? Wat houdt je op dit moment tegen? Stap voor stap ontdekken we waar jouw grenzen liggen en wat je nodig hebt om te groeien. In een veilige omgeving nemen we je mee in oefeningen en helpen we je een toolkit samen te stellen waarmee je ook thuis dichter bij jezelf kan blijven.

Interview MBBI met Judith

Mediation Beyond Borders International (MBBI) heeft mij, als een van haar leden, in 2020 geïnterviewd. Via deze link is het gehele interview te lezen (in het Engels), waarbij ze ingaan op hoe ik gegroeid ben als professional in het Peace and Security veld. Ik kwam als zeventien-jarige in aanraking met conflict in het Midden-Oosten, deze ervaringen hebben mij gevormd - leidend tot mijn studiekeuze en hoe ik mij inzet voor een meer vreedzame wereld.

Alle projecten

Filter

‘Leef Voluit, Take the Lead’ 3 maanden traject

‘Leef Voluit, Take the Lead’ 3 maanden traject

Voor diepgaande verandering en transformatie in jezelf is een grote portie lef nodig ! Lef om bij jezelf naar binnen te gaan, vastgeroeste patronen aan te pakken en tevens compassie te voelen voor datgene wat je over jezelf hebt ontdekt. Ben jij bereid om echt nieuwe stappen te gaan zetten? Doe dan mee met het 3 maanden programma 'Leef Voluit, Take the Lead'.
One Day Retreat ‘Leef Voluit, Take the Lead’

One Day Retreat ‘Leef Voluit, Take the Lead’

Kom ook op 27 november naar de One Day Retreat en (her)ontdek waar jouw kracht ligt en hoe je meer balans kunt creeren in je leven. Welke uitdagingen kom je tegen in je leven? Wat betekent tevredenheid voor jou? Wat zou je anders willen doen? Wat houdt je op dit moment tegen? Stap voor stap ontdekken we waar jouw grenzen liggen en wat je nodig hebt om te groeien. In een veilige omgeving nemen we je mee in oefeningen en helpen we je een toolkit samen te stellen waarmee je ook thuis dichter bij jezelf kan blijven.

Interview MBBI met Judith

Mediation Beyond Borders International (MBBI) heeft mij, als een van haar leden, in 2020 geïnterviewd. Via deze link is het gehele interview te lezen (in het Engels), waarbij ze ingaan op hoe ik gegroeid ben als professional in het Peace and Security veld. Ik kwam als zeventien-jarige in aanraking met conflict in het Midden-Oosten, deze ervaringen hebben mij gevormd - leidend tot mijn studiekeuze en hoe ik mij inzet voor een meer vreedzame wereld.
Training en Coaching

ACT Different

Samen met Brenda Broekhuizen (holistisch coach en ACT-trainer) ontwikkelde ik de online workshopreeks ACT Different die momenteel loopt. Binnen een kleine groep leer je in 8 interactieve lessen de inzichten uit Acceptance and commitment therapy toe te passen in je leven.
Dialoogfacilitatie

Dialoog sessies IPF

Het doel van het International Peacebuilders Forum (IPF) is om mensen die in de samenleving positieve verandering willen brengen een veilige plek te bieden om te leren, te reflecteren en om kennis en praktijkervaring met elkaar te delen. Ik bied een aantal dialoogsessies aan waarin je - samen met anderen - kunt onderzoeken wat jou op dit moment in je werk- en privesfeer leidt, rondom een aantal thema's zoals 'Covid-19', klimaat- of sociale problematiek.
Mediation

Mediation

Per jaar zijn er verschillende mediations die ik begeleid als mediator. Mensen komen binnen en vragen gerichte hulp omdat ze er samen niet uit komen. Het is voor mij als mediator belangrijk om echt in het midden te blijven staan en geen kant te kiezen. Een mediator is onpartijdig en faciliteert het gesprek zodat de partijen begeleid worden in hun gesprek.
Dialoogfacilitatie

Soliya

Sinds 2007 ben ik verbonden met Soliya, een NGO die internationale dialoog tussen mensen wereldwijd mogelijk maakt. Thema's die wereldwijd spelen worden in gefaciliteerde dialooggroepen besproken, waardoor er ruimte ontstaat om elkaar beter te begrijpen. Misverstanden over elkaar worden opgeheven en verschillen mogen bestaan.

Methoden die Mediacio inzet

Mediacio is gestoeld op de volgende methodieken en trainingen en is verbonden met de meeste van deze instituten.

MfN – Mediation federatie Nederland staat voor de kwaliteit van mediation en ik houd vast aan deze principes. De door MfN geaccrediteerde opleidingen mediation,  familie & scheidings mediation, groepsmediation en arbeidsmediation die ik heb gevolgd vormen de basis voor mijn werk als mediator. De principes waaronder ik werk zijn uitgebreid beschreven op de Mediation pagina.

NMvMediacio is lid van de Nederlandse Mediatorsvereniging (NMv). Deze behartigt de belangen van mediation professionals en is de grootste beroepsvereniging voor mediators als het gaat om belangenbehartiging van mediators binnen de politiek en het bedrijfsleven.

Mediators Beyond Borders International (MBBI) – Mediacio is lid van MBBI, een netwerk van peacebuilders die op lokaal niveau aan vrede werken. Door middel van mediation, conflict resolutie advies en het trainen van mensen proberen ze bij te dragen aan een meer vreedzame wereld.

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) – ACT is een wetenschappelijk onderbouwede vorm van gedragstherapie die je helpt te accepteren wat er is en te doen wat jij belangrijk vindt. ACT is opgebouwd uit zes kernprocessen, die er allen toe bijdragen dat je je veerkracht vergroot en flexibeler kunt omgaan met de belemmeringen in je leven (acceptance). ACT kan helpen bij onzekerheid, angsten of conflicten, stressgerelateerde klachten, vermoeidheid, somberheid of pijn. Ook is ACT ook bewezen effectief bij het vergroten van je welbevinden wanneer je geen specifieke klachten hebt. ACT laat je namelijk stilstaan bij wat voor jou belangrijk is in het leven en hoe je stappen kunt zetten in die richting (commitment).

ICA NL en ICA:UK – ik ben opgeleid tot procesbegeleider door het Institute for Intercultural Affairs. Ik volg de methodieken van de Technology of Participation (ToP) om groepen te begeleiden in hun eigen proces. Het ‘hoe’ van het proces wordt gefaciliteerd, zodat de deelnemers zich alleen bezig hoeven Dit zijn de volgende methodes: Focused Conversation, de Consensus Workshop, Action Planning, Wall of Wonder en Participatieve Strategische Planning. Meer hierover is te lezen op www.ica.nl. Ik was tevens 6 jaar bestuursvoorzitter van de stichting ICA NL. 

KUMIKumi is een theoretisch gestoelde en praktijkgerichte methode voor sociale transformatie in een conflictsituatie. Vanuit de gezamenlijke behoeften binnen een groep werkt men toe naar verandering op een aantal niveau’s die onderling verbonden zijn: een nieuw begrip vormen van de werkelijkheid, ervaren van een nieuwe kijk op zichzelf en de ander, met daaraan gekoppeld concrete gedragsverandering. Het doel is om structuren die conflicten in stand houden te doorbreken, om uiteindelijk met een gericht actieplan gelijkwaardigheid te bereiken en te behouden.

Initiatives of Change (IofC) is een wereldwijd netwerk van mensen die als gemeenschappelijk doel hebben om zich in te zetten voor een betere samenleving, beginnend bij jezelf. IofC zet programma’s op in verschillende landen waarbij de nadruk ligt op het verband tussen persoonlijke en maatschappelijke verandering. Tevens is er een zomerprogramma voor professionals, waarvan het International Peacebuilders Forum (IPF) een onderdeel was. Ik heb bij IPF 2 keer het programma ontworpen, tevens was ik lead facilitator. Hier komen peacebuilders van over de hele wereld samen om te reflecteren op de obstakels in het vredeswerk en nieuwe inspiratie op te doen. Momenteel begeleid ik  een online versie van dit programma.

Bikablo®Ik gebruik Bikablo® technieken om in groepsprocessen visueel duidelijk te maken wat de stappen zijn die de groep gaat zetten, tussentijdse resultaten en het eind resultaat. Wanneer iets ook visueel wordt overgebracht wordt duidelijkheid gecreëerd en blijven dingen beter hangen.