Skip to main content

Conflictcoaching

ACT Different

Online workshopreeks

Het leven kan mooi zijn, maar ook vol uitdagingen en teleurstellingen. Zelfs als we het goed hebben, worden we vaak in beslag genomen door negatieve gedachten over het verleden en de toekomst. Deze gedachten hebben invloed op je gemoedstoestand en je gedrag. De wisselwerking tussen dit alles kan je weerhouden om stappen te zetten die belangrijk voor je zijn. Of je doet juist dingen waarvan je weet dat ze op lange termijn niet goed voor je zijn.

Doe het anders met ACT Different

Onderhandelingstraining

In een professionele omgeving onderhandelt men regelmatig met verschillende partijen. Veelal is dit een intuïtief proces. Echter, het begrijpen van de andere partijen en het doorzien van je eigen handelen is iets wat tot een meer effectief onderhandelingsproces kan leiden. De workshops en trainingen die Mediacio aanbiedt gaan in altijd op je eigen rol in het proces zodat je meer in controle bent over de onderhandeling.

Doel van de workshop

Het doel van workshop is om bij deelnemers bewustwording te creëren van het eigen handelen en hen vanuit daar effectiever te laten acteren in een dynamisch omgeving. We focussen daarbij op de verschillende facetten van onderhandelen, zoals het proces, je doel en je eigen gedrag. Daarvoor moet je eerst inzicht krijgen in je eigen positie en achtergrond, maar ook de positie van de andere partij goed kennen. Maar hoe doe je dat?

Hiervoor heb je zowel theoretisch als praktisch een brede basis over het onderhandelen nodig. Het geleerde koppelen we aan een eigen ingebrachte casus. Hierbij zullen enkele instrumenten worden aangereikt om terug in je eigen context het onderhandelingsproces tussen jezelf en de ander stapsgewijs te kunnen voorbereiden.

Praktische informatie

  • x

Praktische informatie

  • Interactieve training met rollenspellen en persoonlijke feedback
  • 1 of meerdere dagen mogelijk
  • Altijd toegespitst op jouw context via zelf ingebrachte casus en praktische oefeningen
  • Prijs op aanvraag

De trainers van Act Different

Judith van den Boogert

Judith is mediator, conflictcoach en ACT-trainer. Ze werkt bij een grote internationale organisatie en heeft daarnaast haar eigen mediation- en coachingspraktijk: Mediacio (link).

“In mijn dagelijks leven werk ik met mensen die vast zitten in een conflictsituatie. Ook coach ik mensen die bruggenbouwers willen zijn. Ik doe dit werk o.a. in buurt- en familieconflicten, door middel van conflictbemiddeling, het geven van trainingen (wereldwijd), maar ook door 1-op-1 coaching. Hierbij is een veilige omgeving en respect voor ieders achtergrond en mening essentieel. Ik vind het belangrijk dat mensen in een veilige omgeving leren te ontrafelen waar het conflict is ontstaan – dit kan een interne strijd zijn of een conflict met iemand anders – en hoe ze vanuit zichzelf stappen kunnen zetten om het probleem op te lossen. Bij een conflict wijzen we vaak naar de ander. Niet omdat we de ander perse de schuld willen geven, maar omdat we door onze goede intenties bij wat we doen niet begrijpen waarom het fout ging. Als het dan botst met de ander, kan dat hard aankomen. Voor verandering van de situatie is openheid naar jezelf en de ander nodig. Ik heb ervaren dat je met het toepassen van ACT kunt ontdekken wat je zelf belangrijk vindt en hoe je van hieruit andere keuzes kunt maken, die kunnen leiden tot het bereiken van het gewenste doel. Deze cursus biedt je handvatten die ook jij in het dagelijks leven kunt gebruiken.”

Brenda Broekhuizen

Brenda is docent, holistisch coach en ACT-trainer. Ze begeleidt medewerkers in opleiding bij een grote zorgorganisatie. Daarnaast heeft ze een coachingspraktijk aan huis: Zicht op jezelf.

“In mijn werk met mensen vertrek ik altijd vanuit gelijkwaardigheid. Ik vind het belangrijk dat de ander zich gehoord en gerespecteerd voelt. Ik hecht veel waarde aan een positieve en veilige sfeer binnen de groep. Mijn doel is geslaagd wanneer een cursist voldoende vertrouwen voelt om datgene te kiezen wat resulteert in gezond welbevinden op de lange termijn. Mijn achtergrond als holistisch coach vind je terug in de aandacht die ik heb voor de wisselwerking tussen lichaam en geest. Daarnaast leg ik regelmatig verbindingen tussen wat er binnen een sessie gebeurt en eventuele patronen in je leven. Op die manier leer je hoe je de vaardigheden uit de cursus ook buiten de veilige omgeving van de groep kunt toepassen.”

Titel

Dit blok heb ik hier toegevoegd om basiselementen aan project pagina’s toe te voegen. Zo kun je ieder project de basiselementen er in 1 keer in zetten en mee schuiven wat bij de inhoud past.

Titel

Dit blok heb ik hier toegevoegd om basiselementen aan project pagina’s toe te voegen. Zo kun je ieder project de basiselementen er in 1 keer in zetten en mee schuiven wat bij de inhoud past.

Titel

Titel

Dit blok heb ik hier toegevoegd om basiselementen aan project pagina’s toe te voegen. Zo kun je ieder project de basiselementen er in 1 keer in zetten en mee schuiven wat bij de inhoud past.

Titel

Dit blok heb ik hier toegevoegd om basiselementen aan project pagina’s toe te voegen. Zo kun je ieder project de basiselementen er in 1 keer in zetten en mee schuiven wat bij de inhoud past.

Titel

Dit blok heb ik hier toegevoegd om basiselementen aan project pagina’s toe te voegen. Zo kun je ieder project de basiselementen er in 1 keer in zetten en mee schuiven wat bij de inhoud past.