Skip to main content
 

Dialoog en procesbegeleiding

efficiente begeleiding om tot je doel te komen

Samen aan de slag

In ons dagelijks leven communiceren we continue met anderen waarbij ons doel is om verbinding te maken, dingen voor elkaar te krijgen of samen ’te creeren’. Omdat we met mensen met verschillende visies en waarden te maken die  hebben, leidt dat in onze sociale omgeving regelmatig tot misverstanden en weerstand.

Meningsverschillen of niet op een lijn zitten kunnen de sociale samenhang in een team, in de buurt of op de werkvloer verregaand aantasten en als gevolg daarvan kan het vertrouwen  afbrokkelen. Om dit te herstellen is een bekwame procesbegeleider niet overbodig. Mediacio faciliteert  processen voor verschillende doelgroepen die in complexe situaties zitten.

  • Allereerst begeleid ik teams om gestructureerd een specifieke vraag te beantwoorden. Gezamenlijk werken we aan een duidelijke visie, een actieplan of een ander doel.
  • Daarnaast faciliteer ik processen voor groepen mensen die in een impasse zitten. Bepaalde dynamieken kunnen leiden tot ruzie en uiteenvallen van een groep. Ik help de deelnemers om die samenhang weer te creëren.
  • Mediacio faciliteert tevens dialoogprocessen waarbij we rondom bepaalde thema’s in gesprek te gaan met elkaar.
Bekijk het aanbodReferenties over Judith

Aanbod dialoog en procesbegeleiding

Proces begeleiding

Organisaties, stichtingen en clubs worden meestal door meerdere personen draaiende gehouden. Wanneer men echter nieuwe projecten wil opzetten, veranderingen wil aanbrengen in het team of een specifiek vraagstuk wil aanpakken, is een gestructureerde aanpak belangrijk. Temeer omdat er vaak verschillende belangen en visies bij de betrokkenen aanwezig zijn. Het is essentieel om dan een goede procesbegeleider in te schakelen.

Mensen willen graag het gevoel hebben dat hun mening telt en dat ze mee mogen denken als er beslissingen moeten worden genomen.  Maar hoe zorg je er voor dat mensen gehoord worden en hun belangen en ideeën bij de beslissingen worden meegenomen.

+ Lees meer

Om inclusiviteit en tevredenheid te waarborgen gebruikt Mediacio verschillende participatieve methoden.  Gezamenlijk ga je met je hele team aan de slag om stap voor stap te werken aan een duidelijke visie, een actieplan of ander doel. Dit creëert gelijk ook creativiteit, betrokkenheid en teamspirit.

Neem hierover contact op

Sociale transformatie

Mediacio begeleidt groepen mensen die in een impasse zitten. In onze sociale omgeving – de buurt, de sportvereniging, gemeenschappen, etc. – kan groepsvorming ontstaan. Bepaalde dynamieken kunnen leiden tot ruzie en uiteenvallen van de groep. Ik help groepen om die samenhang weer te creëren.

Zo’n proces is niet altijd gemakkelijk. Deelnemers worden uitgedaagd om te reflecteren op hun opvattingen over zichzelf en de ander binnen een conflictsituatie. Welke gedachtepatronen, overtuigingen en aannames heb je over de situatie en hoe zou je het anders willen? Daarnaast worden deelnemers  gestimuleerd om samen op zoek te gaan naar gedeelde oplossingen voor de conflictsituatie.

+ Lees meer

Centraal staat de participatieve en intensieve ontmoeting tussen deelnemers. Ik gebruik hiervoor een inspirerende methodiek die aanspoort tot een gezamenlijke en positieve aanpak van conflicten in de breedste zin van het woord. Dit kunnen maatschappelijke problemen zijn, tussen groepen in de samenleving of in de wijk, of binnen teams.

Je moet als deelnemer open staan om  vanuit de gezamenlijke behoeften van iedereen in de groep verandering te bewerkstelligen. Deze gewenste verandering vindt plaats op een aantal verschillende niveaus die onderling met elkaar zijn verbonden: er wordt een nieuw begrip gevormd van de werkelijkheid en deelnemers ervaren een nieuwe kijk op zichzelf en de ander, gevolgd door concrete gedragsverandering. Het doel van deze gedragsverandering is om structuren die conflicten in stand houden, zoals ideologie, beleid, administratieve regels enz. te doorbreken, om uiteindelijk gelijkwaardige ontwikkeling en vrede te bereiken en te behouden.

Neem hierover contact op

Dialoog sessies

Mediacio faciliteert dialoog processen. Deze gesprekken kunnen plaats vinden rondom diverse onderwerpen. Onze huidige samenleving kent veel problemen en uitdagingen, waarover het belangrijk is met anderen van gedachten te wisselen. Je kunt hierbij denken aan sociale, economische, politieke en klimaat technische onderwerpen, maar ook aan de pandemie waar we op dit moment mee te maken hebben.

Mediacio wil een veilige plek te creëren voor diegenen die met de ander het gesprek willen aangaan, die willen leren van anderen en hun eigen kennis willen delen. En voor diegenen die willen onderzoeken wat in hun privé leven en werk belangrijk is.

+ Lees meer

If you are interested in joining other peacebuilders on focused, free, online sessions to learn and share your experience and knowledge around topics chosen by you and your peers, please join Mediacio.

Neem hierover contact op

De kosten op een rijtje

De trajecten voor procesbegeleiding, sociale transformatie processen en het faciliteren van dialoog kunnen verschillende vormen aannemen en hier is dus vooraf geen vaste prijs aan te hangen.

Samen met jou kunnen we een op maat gemaakt traject samenstellen. Neem contact op om hierover in gesprek te gaan. 

Neem contact op om te vragen wat ik voor jou kan betekenen